http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE PLANÓW OGÓLNYCH

13

W dniu 16 maja ruszył nabór wniosków z części dotacyjnej Krajowego Planu Odbudowy – wynika z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce KPO opublikowano informację o naborze wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według informacji nabór wystartował 16 maja i potrwa do 30 czerwca 2026 r. Można w niej przeczytać, że łączna kwota środków na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach wynosi ponad 868 mln zł. Przy czym maksymalna wysokość dofinansowania została oszacowana indywidualnie dla każdej gminy za pomocą algorytmu, który uwzględnia m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów. W informacji o naborze brakuje jednak kluczowych dokumentów konkursowych tj. regulaminu konkursu oraz wzoru wniosku o dofinansowanie. W informacji wskazano, że „dokumentacja konkursowa jest w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych”. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych w polskim KPO. Kluczowym elementem reformy są nowe dokumenty i narzędzia planistyczne, w tym plan ogólny, który gminy będą musiały przygotować i uchwalić w terminie do 1 stycznia 2026 r.

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx