http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Cele projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

26

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych stworzy wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu wydawanego przez podmioty certyfikujące. Będzie on służył do potwierdzania ich sytuacji podmiotowej, tj. braku podstaw wykluczenia lub posiadania określonych zdolności oraz zasobów niezbędnych do wykazywania warunków udziału w postępowaniu.

 

Certyfikacja będzie miała charakter fakultatywny. Ubieganie się o certyfikację oraz późniejsze posłużenie się certyfikatem będzie pozostawione swobodnej decyzji wykonawców. Równocześnie, zamawiający nie będą mogli ograniczyć wykonawcom prawa do posługiwania się ważnym certyfikatem.

 

Certyfikację dopuszczają dyrektywy unijne z obszaru zamówień publicznych (tzw. dyrektywa klasyczna oraz dyrektywa obronnościowa). Funkcjonuje ona w wybranych państwach członkowskich UE, w tym państwach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Republika Czeska, Węgry oraz Słowacja. Przepisy unijne dotyczące certyfikacji mają charakter szczątkowy, dotykają jedynie kluczowych kwestii, co daje dużą elastyczność ustawodawcy krajowemu.

 

Wprowadzenie certyfikacji wykonawców do krajowego systemu zamówień publicznych zostało przewidziane w obowiązującej Polityce zakupowej państwa. Ma ona w swym założeniu przyczynić się do realizacji jednego z głównych celów Polityki, tj. rozszerzenia dostępu do rynku zamówień dla przedsiębiorców z sektora MŚP. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • WZMOCNIENIE PROCESU WERYFIKACJI
  • UPROSZCZENIE I PRZYSPIESZENIE PROCEDURY WERYFIKACJI PODMIOTOWEJ
  • MERYTORYCZNE WSPARCIE ZAMAWIAJĄCYCH
  • STANDARYZACJA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx