http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Najważniejsza jest odpowiedzialność

21

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych, przewidziana w projekcie ustawy opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji ma znaczenie zasadnicze, bowiem regulować będzie materię niezmiernie ważną, mianowicie ocenę zdolności przedsiębiorcy do realizacji zamówienia, mającą istotny wpływ na jego pozycję w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

Stworzenie podstaw do dokonywania tak zwanej oceny podmiotowej przez wyspecjalizowane instytucje wydaje się być kierunkiem właściwym. Korzystnym dla wykonawców, którzy uzyskując odpowiedni certyfikat (a właściwie certyfikaty), nie muszą przygotowywać zestawu dokumentów dla potrzeb każdorazowego postępowania o zamówienie publiczne.

 

Rozwiązanie to, poniekąd zwalniając zamawiających z konieczności wzywania wykonawców do składania zestawu dokumentów oraz ich oceny, każe oceniać z ich punktu widzenia pozytywnie. Poniekąd, ponieważ na wykonawców nie zostaje w projektowanych przepisach nałożony obowiązek składania certyfikatów, więc zamawiający nie ma pewności, że wybrany wykonawca przedstawi mu właściwe certyfikaty, co wiąże się z koniecznością wzywania do składania wszystkich niezbędnych dokumentów. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • BEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁEGO KONTRAKTU
  • PODMIOT CERTYFIKUJĄCY
  • TRUDNOŚCI W PROCESIE WERYFIKACJI WYKONAWCY
  • PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
  • KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PODMIOTU TRZECIEGO
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx