Przetarg nieograniczony

22

UWAGI OGÓLNE

W systemie zamówień publicznych przyjęto, że zamówienie może być udzielone wykonawcy wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania w jednym z trybów przewidzianych odpowiednią dyrektywą europejską, po jej odpowiednim transponowaniu w prawie krajowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takie założenie towarzyszy wszystkim regulacjom dotyczącym zamówień. Wynika z niego konieczność skodyfikowania w prawie krajowym procedur, w oparciu o które zamówienia są udzielane.

Hanna Talago-Sławoj