http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków europejskich. Podstawa do nałożenia korekty

56

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

 

Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków europejskich.

Podstawa do nałożenia korekty

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 26 maja 2016 r.

Powiązane artykuły

w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14

 

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez złożone przez Curtea de Apel Bacau (sąd apelacyjny w Bacau, Rumunia) postanowieniami z dnia 8 maja 2014 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 30 maja 2014 r., w postępowaniach: Judetul Neamt (C-260/14), Judetul Bacau (C-261/14) przeciwko Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

 

W Y R O K

1.Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx