http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Niezasadne poprawienie przez zamawiającego nazwy producenta w ofercie wykonawcy

53

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości otrzymaliśmy od zamawiającego pismo w sprawie poprawienia omyłki w nazwie producenta jednego z produktów wskazanego w ofercie. Zgodnie z informacją zawartą w treści pisma w przypadku niewyrażenia zgody na poprawienie tej omyłki w terminie trzech dni od dnia doręczenia pisma, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp. Jakie kroki powinniśmy podjąć w przypadku gdy  poprawienie nazwy producenta było niezasadne aby nie narazić się na odrzucenie naszej oferty?

W związku z obowiązkiem odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp oraz obowiązkiem zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp w przypadku braku możliwości wyboru oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej, o ile zamawiający żądał wniesienia wadium, ocena przez zamawiającego wystąpienia omyłki (która nie jest oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową) i konieczności jej poprawienia powinna zostać poprzedzona dokładną weryfikacją zasadności decyzji zmieniającej treść oferty. W przypadku wątpliwości co do zasadności poprawienia omyłki zamawiający powinien…

Katarzyna Dubowska,

Powiązane artykuły

prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx