http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NIK O SZKOLENIACH W ADMINISTRACJI

48

Polityka szkoleniowa prowadzona przez urzędy administracji publicznej w większości przypadków była dobrze dostosowana do potrzeb i zadań skontrolowanych instytucji. Urzędnicy rzadko jednak doceniają korzyści z badań efektywności sfinansowanych szkoleń i na ogół ich nie przeprowadzają. Poważniejsze nieprawidłowości NIK stwierdziła m.in. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Polityka szkoleniowa prowadzona przez urzędy administracji publicznej była z reguły adekwatna do potrzeb i zadań skontrolowanych instytucji. Pracodawcy ułatwiali swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Na szkolenia kierowano bez problemów i faworyzowania pracowników. Stwierdzone przez kontrolerów pojedyncze odmowy skierowania na szkolenie były uzasadnione. Wśród ponad 750 skontrolowanych szkoleń dominowały dotyczące finansów publicznych, prawa administracyjnego, udzielania zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej. Kontrolerzy stwierdzili jedynie pojedyncze przypadki szkoleń, które w dominującej części realizowały funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Najsłabszą stroną systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji była ewaluacja szkoleń. NIK zwraca uwagę na konieczność pełnego i efektywnego wykorzystywania przez urzędy środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Ważne jest również wypracowanie sposobów ewaluacji szkoleń, pozwalających na sprawdzenie, czy przyniosły one zamierzone rezultaty.

Powiązane artykuły

źródło: www.nik.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx