Nowa koncepcja – Miniportal e-zamówień

531

Z Hubertem Nowakiem,

Wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych

rozmawia

Piotr Zatyka

 

 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. na portalu UZP ukazał się wspólny komunikat Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, dotyczący elektronizacji zamówień publicznych. Jaki jest Pana komentarz do tego komunikatu?

Bardzo dziękuję, że zwrócił Pan uwagę na tę kwestię. Mam nadzieję, że uczestnicy systemu zamówień publicznych, w tym także Czytelnicy DORADCY, zapoznali się z treścią tego komunikatu. Ja ze swojej strony mogę jedynie dodać, że wskazana w komunikacie koncepcja elektronizacji zamówień publicznych jest efektem współpracy i uzyskanej synergii Urzędu, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej Ministerstwa Rozwoju), Ministerstwa Cyfryzacji oraz Centralnego Ośrodka Informatyki. Każdy z tych podmiotów jest odpowiedzialny za określony zakres prac, współpracuje i komunikuje się na bieżąco z pozostałymi interesariuszami. Wszyscy też wiemy, jaki jest cel naszych wspólnych prac.  Myślę, że jest to bardzo dobry przykład współpracy pomiędzy resortami.

Dlaczego taki „kompleksowy” komunikat ukazał się dopiero teraz?

Przypomnę, że pierwsze, „uspokajające” komunikaty były publikowane w październiku i grudniu 2017 r. Timing aktualnego komunikatu jest powiązany z trzema głównymi faktorami. Pierwszym – związanym z zawarciem w dniu 6 kwietnia 2018 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji umowy z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o., której przedmiotem jest „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. Przed samym faktem zawarcia takiej umowy wszelkie informacje w tym zakresie byłyby futurologią; drugim – ryzykiem, że docelowy system nie wystartuje z dniem 18 października 2018 r. Wobec tego ryzyka musieliśmy wymyślić Plan B zapewniający realizację elektronizacji zamówień od tej daty. I taki Plan B został wymyślony. Natomiast po jego wymyśleniu koniecznym było sprawdzenie jego wykonalności oraz pozyskanie do współpracy pozostałych podmiotów. I to się udało. Gdybyśmy zamieścili informację w tym zakresie wcześniej, nie mając tego rozwiązania sprawdzonego, rozbitego na atomy oraz nie mając przydzielonych ról realizacyjnych moglibyśmy  wyrządzić więcej złego niż dobrego oraz trzecim – związanym ze zmianami legislacyjnymi. Z powodów przedstawionych w komunikacie wydaje nam się, że przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r. jest aktualnie optymalnym rozwiązaniem.

Czy model docelowy e-zamówień z Centralną Platformą i Portalami ma szansę funkcjonować od dnia 18 października 2018 r.?

Jak już wspomniałem istnieje ryzyko, że system docelowy nie zostanie wdrożony do dnia 18 października 2018 r. Myślę, że to ryzyko jest poważne. Dlatego monitorowaliśmy to ryzyko, analizowaliśmy różne scenariusze i w komunikacie przedstawiliśmy, w jaki sposób zamierzamy mu przeciwdziałać. Takim remedium jest budowa Miniportalu e-Zamówień.  

Czy zatem wdrażanie Planu B i Miniportalu e-Zamówień zmienia założenia w zakresie budowy Platformy e-Zamówienia?

Nie, projekt budowy Platformy e-Zamówienia jest realizowany bez zmian na co najlepszym dowodem jest wspomniane przeze mnie zawarcie umowy na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu”. Pragnę jeszcze raz podkreślić, iż celem Miniportalu  jest umożliwienie od dnia 18 października 2018 r. komunikacji elektronicznej między zamawiającymi i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert. Przewidujemy, że Miniportal wypełni obowiązki prawne w zakresie elektronicznej komunikacji i będzie funkcjonował do czasu wdrożenia modelu docelowego.

Proszę przybliżyć kwestie związane z Miniportalem.

Powiązane artykuły

Założeniem przyjętego rozwiązania jest oparcie go na wykorzystaniu narzędzi funkcjonujących w państwowych zasobach. W praktyce polega to na powiązaniu Biuletynu Zamówień Publicznych z usługami e-PUAP. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, budowany Miniportal jest aplikacją do generowania kluczy, współpracującą i korzystającą z zasobów Biuletynu Zamówień Publicznych służących do zabezpieczania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które będą przesyłane poprzez system ePUAP. Budowane rozwiązanie wiąże się również z  opracowaniem nowych formularzy w e-PUAP.

Powiedział Pan „budowane rozwiązanie” – czy to znaczy, że Miniportal jest już budowany, czy dopiero jest projektowany?

Dziękuję za to pytanie. Pragnę podkreślić – rozwiązanie jest budowane. Od początku kwietnia zespoły odpowiedzialne za poszczególne zakresy prac rozpoczęły prace, które są realizowane zgodnie z harmonogramem, zespoły dedykowane odpowiednio do zmian w Biuletynie i e-PUAP współpracują ze sobą na bieżąco. Wersja testowa rozwiązania powstanie nie później niż w sierpniu 2018 r. Od dnia
1 października 2018 r. będą z niej mogli korzystać wszyscy zamawiający.

Czy korzystanie z Miniportalu będzie odpłatne?

Nie, będzie to narzędzie nieodpłatne zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Czy korzystanie  z Miniportalu będzie obowiązkowe?

Nie, korzystanie z Miniportalu będzie dobrowolne. Natomiast, jeżeli dany zamawiający będzie dysponował innym narzędziem gwarantującym mu wypełnienie obowiązków związanych z elektronizacją, może korzystać z takiego narzędzia.

Czy Urząd przewiduje jakieś szczegółowe informacje, szkolenia w zakresie Miniportalu?

Tak, w celu przybliżenia szeroko rozumianej elektronizacji na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.pl została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona e-zamówieniom, gdzie na bieżąco będziemy publikować informacje pozwalające interesariuszom na pozyskanie wiedzy na temat elektronizacji zamówień. W tej zakładce w przyszłości będą zamieszczane szczegółowe inicjatywy. Nie chcąc przesądzać skali tych działań (chcemy reagować elastycznie na potrzeby) planujemy zamieszczanie bieżących informacji, stworzenie FAQ, przewodnika / instrukcji w zakresie obsługi Miniportalu, etc.

W komunikacie możemy przeczytać, że Urząd opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE. Czy działania w tym zakresie są już podjęte, czy dopiero zamierzacie opracować taki projekt?

Działania są już podjęte, w momencie naszej rozmowy Departament Prawny Urzędu już opracował projekt zmiany. Mamy również uzgodnioną z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii dalszą ścieżkę procedowania zmiany.

Mam nadzieję że to, o czym czytamy w komunikacie i o czym Pan powiedział uda się zrealizować i że przyniesie to zamierzone efekty. A co dalej? Jakie są dalsze plany rozwoju e-zamówień?

Rozmawiamy o cyfrowych narzędziach i procesach. Dlatego trudno  na dzień dzisiejszy zakładać, jakie rozwiązania zostaną przyjęte za kilka lat, w jakich kierunkach wyewoluuje system, jakie ułatwienia zostaną wymyślone, wdrożone i jakie okażą się optymalne. Moim zdaniem nie można zakładać, że uda się wprowadzić zamknięte docelowe rozwiązanie. Raczej trzeba zakładać, że narzędzia i procesy będą się rozwijać. Obserwowałem procesy elektronizacji w innych krajach, uznawanych aktualnie za liderów elektronizacji zamówień (Gruzja, Ukraina. Chile, Korea Południowa) i dojście przez te kraje do aktualnych uznawanych przez nie za docelowe rozwiązania zajmowało wiele lat, nierzadko 10 – 12. Dlatego uważam, że musimy założyć, iż proces elektronizacji zamówień który rozpoczęliśmy, będzie procesem ciągłym, podlegającym ustawicznemu doskonaleniu i cały czas będziemy znajdowali nowe funkcjonalności lub udoskonalali dotychczasowe. Oczywiście, jako Urząd mamy spostrzeżenia dotyczące ciekawych funkcjonalności i w zależności od zainteresowania nimi przez interesariuszy zamówień publicznych będziemy w przyszłości otwarci na takie zmiany. Pragnę również podkreślić, iż w tym duchu jest realizowany projekt budowy Platformy e-Zamówień, który zakłada elastyczne zmiany i rozwój tej Platformy, w tym przez dodawanie nowych modułów i nowych funkcjonalności. Reasumując, sam jestem ciekaw reakcji interesariuszy po wdrożeniu systemu docelowego, ich pomysłów na zmiany/ulepszenia i w konsekwencji tego jak będzie ewoluował ten system w perspektywie kolejnych 5-10 lat.

Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnej realizacji planów.

Dziękuję za możliwość podzielenia się wiedzą w zakresie elektronizacji zamówień z Czytelnikami Doradcy i korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz zachęcić Czytelników do regularnego odwiedzania zakładki dedykowanej elektronizacji zamówień. Zakładka zlokalizowana jest na naszej urzędowej stronie www.uzp.gov.pl i będziemy starali się na niej na bieżącą aktualizować wiedzę w zakresie e-zamówień. Ponadto, uruchomiliśmy również specjalny adres mailowy: ezamówienia@uzp.gov.pl, na który można kierować zapytania dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.

Dziękuję bardzo.