NOWA USTAWA O KONCESJI

37

W dniu 5 września 2016 r. podczas 24 posiedzenia, Sejm po rozpatrzeniu i przegłosowaniu Sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 612 i 752) uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w brzmieniu z druku nr 752. Ustawa została skierowana do dalszych prac parlamentarnych w Senacie.

 

Powiązane artykuły

źródło: www.sejm.gov.pl