http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowa (wirtualna) rzeczywistość

83

Dzień 18 października 2018 r. to ważna data w polskim systemie zamówień publicznych. Wraz z tym dniem wprowadzony został obowiązek komunikacji między zamawiającymi a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dlaczego obowiązek

Termin wprowadzenia obowiązku komunikacji między zamawiającymi, a wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wynika z treści art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwotnie dotyczył on zamówień niezależnie od ich wartości. W wyniku nowelizacji przywołanej wyżej ustawy, wyłączono chwilowo z obowiązku tzw. zamówienia „krajowe”, czyli o wartości mniejszej,  niż  kwoty  określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W odniesieniu do tych zamówień obowiązek komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przesunięty został do dnia 1 stycznia 2020 r.

Konieczność stosowania środków komunikacji elektronicznej wynika z treści art., 10a Pzp. Artykuł ten stanowi implementację do prawa polskiego postanowień Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Polska skorzystała przy tym z możliwości odroczenia stosowania art. 22 tej dyrektywy, mówiącego właśnie o zasadach mających zastosowanie w komunikacji. Termin 18 października stanowił zgodnie z dyrektywą termin ostateczny…

Michał Rogalski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx