NOWE PRAWO POCZTOWE

38

 

W dniu 1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe. Nowe przepisy liberalizują rynek zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Ustawa zakłada, że wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe otrzymają równy dostęp do rynku. Nowe prawo pocztowe dokonuje zmian w Prawie zamówień publicznych. W związku z likwidacją instytucji zastrzeżonych usług pocztowych uchylono wyłączenie obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówień o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych. Dokonano także zmiany art. 198b ust. 2. Na skutek likwidacji instytucji operatora publicznego przepis Pzp posługuje się pojęciem operatora wyznaczonego.
Powiązane artykuły
 
Źródło: UZP