http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

57

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych. Zgodnie z jego art. 1, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 traci moc ze skutkiem od dnia 14 listopada 2022 r. Od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 24 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można stosować zarówno formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/2303, jak i formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1986. Polska wersja rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/2303 dostępna jest na stronie internetowej UZP oraz po linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2303&qid=1671100966865&from=EN

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx