http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aspekty zrównoważonego rozwoju w projektach PPP

91

We wrześniu 2015 roku wraz z przyjęciem Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, wszystkie kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG). Skupiają się one na zapewnieniu postępu gospodarczego, pokoju i godnego życia dla ludzkości, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

 

Koncepcja SDG jest uzupełnieniem, a niektórzy eksperci twierdzą, że zastępuje koncepcję CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Od czasu przyjęcia Agendy 2030 podstawowym celem w skali całej Europy stała się budowa gospodarki służącej ludziom, czyli przede wszystkim ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

 

Koncepcja SDG w świetle inicjatyw na poziomie Komisji Europejskiej

Włączając się w globalną inicjatywę Agendy 2030, w 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat pt. „Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy. Europejskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W dokumencie zadeklarowano uwzględnienie celów SDG w unijnych politykach oraz regularne raportowanie postępów. Cele Agendy 2030 powiązano m.in. z obowiązującą wówczas Strategią Europa 2020, dziesięcioma Priorytetami Komisji Europejskiej oraz pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym. Od tego czasu instytucje europejskie zgodnie stoją na stanowisku, że osiąganie celów zrównoważonego rozwoju wymaga aktywności i postępów jednocześnie w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Cele Zrównoważonego Rozwoju
  • Finansowanie inwestycji, a koncepcja SDG
  • PPP w świetle koncepcji SDG
  • Etapy przygotowania i realizacji projektu PPP z uwzględnieniem koncepcji SDG
  • Studium przypadku – model „MIM” w projektach PPP realizowanych przez władze Walii
  • Podsumowanie – wdrażanie SGD w Polsce

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx