http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWI CZŁONKOWIE KIO

440

W dniu 1 września 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i powołania nowych członków Krajowej Izby Odwoławczej, wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w 2017 r. W imieniu Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, ślubowanie od nowych członków KIO odebrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. Uroczystego wręczenia aktów powołania członkom Krajowej Izby Odwoławczej dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska. Akty powołania na członków KIO wręczone zostały osiemnastu osobom. W wystąpieniach uczestników uroczystości podkreślano wagę orzecznictwa, wskazującego właściwe kierunki i standardy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz istotne znaczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako organu kształtującego system zamówień publicznych. Zwrócono też uwagę na dużą odpowiedzialność, ciążącą na członkach Izby w związku z pełnieniem tak ważnych zadań.

NOWI CZŁONKOWIE KIO.JPG

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx