http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowy kierunek studiów

115

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otwiera od października 2021 nowy kierunek studiów niestacjonarnych dla osób, które wiążą swoje zawodowe losy z samorządem terytorialnym. Na wydziale Prawa i Administracji utworzono studia „Prawo w Samorządzie Terytorialnym”. Są to dwuletnie studia II stopnia, a więc kierowane do osób z tytułem licencjata na innym, dowolnym kierunku studiów.

Samorząd terytorialny realizuje większość zadań państwa. Każdy, kto chce uzyskać pozwolenie na budowę, skorzystać z pomocy społecznej, zgłosić urodzenie dziecka, poprosić o interwencję straż miejską – zgłasza się do jednostek samorządu. Wodociągi, drogi, odbiór śmieci, to także zadania samorządu. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarka lokalowa, transport publiczny, to dalsze obowiązki gminy, powiatu lub województwa.

Wykonywanie tych zadań wymaga specjalistycznej, dobrze wykształconej kadry, która potrafi przygotować przepisy prawa miejscowego oraz zastosować prawo ustanowione przez parlament i rząd w sposób prawidłowy, dla dobra społeczności lokalnej i regionalnej. Systematyczny wzrost zakresu zadań samorządu sprawia, że osób o wysokich kompetencjach, które zadania te wykonają wciąż istotnie brakuje.

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie fachowej kadry, w zakresie wykonywania przez samorząd zadań własnych z dziedziny polityki publicznej, administrowania sprawami wspólnoty samorządowej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, podatków, realizacji inwestycji publicznych, zamówień publicznych, polityki społecznej pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych  na realizację zadań samorządu, współpracy z organizacjami sektora pozarządowego oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

 

Absolwenci kończąc studia staną się profesjonalną kadrą z odpowiednimi umiejętnościami do realizacji zadań samorządu, co umożliwią przygotowane do wyboru specjalizacje:

 

 • zamówienia publiczne,
 • zadania i kompetencje urzędnika samorządowego.

Student zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w sektorze publicznym, pozna podstawy działania instytucji publicznych i finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych, pozna zasady tworzenia prawa miejscowego, dowie się, jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu UE, nauczy się przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne, dowie się jak samorząd realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

 

W ramach kierunku przewidziano następujące zajęcia:

 • Konstytucyjne i europejskie podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • Zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • Etyka urzędnika samorządowego,
 • Prawo administracyjne w samorządzie,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo opieki społecznej,
 • Podstawy gospodarki finansowej samorządu i podatki lokalne,
 • Gospodarka komunalna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Prawo budowlane,
 • Funkcjonowanie straży miejskiej,
 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

 

Wśród wykładowców prowadzących zajęcia dla studentów prawa w samorządzie terytorialnym znajdują się niekwestionowane autorytety w dziedzinach prawa objętych programem. Między innymi studenci będą mogli posłuchać wykładów:

 • Jerzego Stępnia – byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • Tomasza Czajkowskiego – byłego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Dr hab. Roberta Gwiazdowskiego – autorytetu w dziedzinie prawa gospodarczego i podatkowego,
 • Dr hab. Przemysława Szustakiewicza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Dr hab. Włodzimierza Dzierżanowskiego – autora kilkuset publikacji z zakresu zamówień publicznych,

 

Moduł specjalizacyjny „zamówienia publiczne” zostanie objęty patronatem przez wiodące pismo specjalizujące się w tej tematyce – miesięcznik „Zamówienia Publiczne Doradca”.

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx