http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Od wzorów tabelek do JEDZ

57

Przez ponad dwadzieścia lat zamawiający przygotowywali wzory oświadczeń i wykazów informacji jakie wykonawcy zobowiązani byli złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wzory te zostały praktycznie ujednolicone i były niemal identyczne u każdego zamawiającego. Dwa lata temu nakazano stosowanie dokumentu, którego wzór określiła Komisja Europejska.

WYMAGANA TREŚĆ, A NIEKONIECZNIE FORMA

 

Każdy wykonawca który chciał złożyć ofertę w postępowaniu musiał udowodnić zamawiającemu, że posiada odpowiednie kwalifikacji i ewentualnie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia. Naturalne jest też, że musiał wraz z ofertą złożyć pisemną informację, dotyczącą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Kolejne akty wykonawcze określające elementy, niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazywały, jakich informacji zamawiający może żądać od wykonawców, ale w żadnym miejscu nie określały, w jaki sposób ta informacja ma zostać zaprezentowana w papierowym dokumencie. Ta kwestia została pozostawiona do rozstrzygnięcia zamawiającemu.

Powiązane artykuły

W celu zapewnienia możliwie największej jednolitości formy otrzymywanych informacji zamawiający przygotowywali pożądane przez nich wzory wykazów oraz wzory oświadczeń. Stanowiło to niewątpliwie duże ułatwienie, bowiem dawało możliwość szybkiego porównania zawartości wykazów i oświadczeń różnych wykonawców i zweryfikowanie spełniania wymagań.

W dawnych czasach wzór takiego wykazu, w poczuciu niektórych zamawiających i wykonawców, miał charakter nienaruszalnego, a jakiekolwiek odstępstwo formalne od wzoru bądź też nieścisłość w prezentowaniu informacji urastało do rangi przesłanki wykluczeniu z postępowania bądź odrzucenia oferty.

Zdarzały się sytuacje, iż z powodu niezachowania wymaganej formy oferta była odrzucona lub wykonawca był wykluczony z postępowania. Szczęśliwie ten nadmierny formalizm został wyeliminowany za sprawą orzeczeń Zespołów Arbitrów, które wskazywały na to, iż istotna jest treść, a nie forma…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx