Odpowiedzialność kierownika zamawiającego Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu

39

Część druga

Radosław Pruszowski

Powiązane artykuły

PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY

            W wyniku kontroli kompleksowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach (dalej: Zawiadamiający) pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy tut. Izbie o naruszeniu

Zapraszamy do prenumeraty magazynu