Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych

44

Interpretacje / Wyjaśnienia

 

Odpowiedzialność

Powiązane artykuły

za wady produktów informatycznych

 

Problem odpowiedzialności za wady produktów informatycznych nie ma w prawie polskim jednoznacznego rozwiązania. Wprawdzie przepisy regulują odpowiedzialność za wady produktu (rękojmia za wady uregulowana w Kodeksie cywilnym), ale w odniesieniu do oprogramowania komputerowego istotne…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu