http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

41

W dniu 19 września 2022 odbyła się Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Funkcjonowanie budowlanych zamówień publicznych po zmianach regulacji prawnej”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obrady obejmowały cztery bloki problemowe. W ramach pierwszego pt. „Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu zamówień budowlanych”, któremu przewodniczył prof. Ryszard Szostak, referaty wygłosili między innymi wiceprezes UZP Mateusz Winiarz („O stanie rynku zamówień budowlanych na gruncie nowej ustawy”) oraz dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski („Funkcjonowanie nowych rozwiązań proceduralnych w zamówieniach publicznych”). Obrady bloku drugiego, zatytułowanego „Udzielanie zamówień budowlanych” prowadził prof. Henryk Nowicki, a referaty wygłosili między innymi dr Franciszek Łapecki („Wykluczenie wykonawcy budowlanego z powodu nienależytego wykonania uprzedniego zamówienia publicznego”) oraz Zbigniew Leszczyński („Należyte oszacowanie wartości zamówienia budowlanego w okresie gwałtownych zmian siły nabywczej pieniądza”). Tematem obrad bloku trzeciego, które prowadził prof. Andrzej Borowicz były „Umowy o roboty budowlane”, a referaty wygłosili między innymi prof. Ryszard Szostak („Umowne zaostrzenie odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia budowlanego”) oraz dr Aleksandra Sołtysińska („O dopuszczalnych zmianach w umowie o budowlane zamówienie publiczne”). Blok ostatni, któremu przewodniczył prof. Michał Kania poświęcony był „Odpowiedzialności w budowlanych zamówieniach publicznych”), a referaty wygłosili między innymi dr Marcin Czerwiński („Odstąpienie od umowy o budowlane zamówienie publiczne”) oraz dr Beata Nuzzo („Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa”).

 

Inf. własna

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx