http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podstawy waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sektorze publicznym

48

W dobie takich okoliczności jak epidemia Covid-19, konflikt zbrojny na Ukrainie, inflacja najwyższa od 25 lat, a po drodze jeszcze małpia ospa, waloryzacja wynagrodzenia wykonawców w sektorze publicznym stała się zagadnieniem pierwszoplanowym.

Instrumenty waloryzacyjne do tej pory istniały, jednak potrzeba ich wykorzystania obecnie jest znacznie silniejsza, ale co najważniejsze w świetle wskazanych wyżej okoliczności, bezdyskusyjna jest konieczność zapewnienia ich realnego wykorzystania przez wykonawców – w sposób dużo bardziej przystępny i osiągalny, niż dotychczas.

 

Rozwiązania waloryzacyjne

Podstawy waloryzacyjne zawarte są w dwóch głównych dla sektora publicznego aktach prawnych, tj. w  Prawie zamówień oraz w Kodeksie cywilnym  poprzez odniesienie z art. 8 ust. 1 Pzp: Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (…), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.”

Jednocześnie do wzmocnienia pozycji wykonawców w kontekście potrzeby waloryzacji kontraktów publicznych zmierzają ostatnie działania organów państwowych, tj. opinia Urzędu Zamówień Publicznych  pt. „Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp”, opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, pn. „Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia” czy, tzw. specustawa waloryzacyjna, nad którą prace prowadzi aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 

 

Poza tym w artykule:

  • Rozwiązania waloryzacyjne – Kodeks cywilny
  • Rozwiązania waloryzacyjne – Prawo zamówień publicznych
  • Rozwiązania waloryzacyjne – art. 455 ust. 1 pkt 4
  • Inflacja
  • Wojna
  • Epidemia
  • Podsumowanie

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx