Opinia merytoryczna dotycząca skutków dla przedsiębiorców wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych konstrukcji tzw. zamówień in-house (druk sejmowy nr 366)

49

Temat numeru: nowelizacja implementująca dyrektywy

Warszawa,  6 maja 2016 r.

Opinia merytoryczna dotycząca skutków dla przedsiębiorców
wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych konstrukcji
tzw. zamówień in-house (druk sejmowy nr 366)

Powiązane artykuły

 

  1. Opis założeń projektu

Zgodnie ze zleceniem opinia będzie dotyczyła skutków, jakie dla polskich przedsiębiorców działających w sektorze zamówień publicznych może spowodować wejście w życie projektowanego art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu proponowanym w art. 1 pkt. 79 rządowego projektu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu