http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu koncesji na roboty budowlane w orzecznictwie UE

39

 

Powiązane artykuły

Zakres przedmiotowy koncesji musi być precyzyjnie określony, aby przygotowując oferty, wszyscy wykonawcy działali w oparciu o te same informacje. Przedmiot opisany w ogłoszeniu i specyfikacji warunków koncesji oraz rzeczywiście powierzone do wykonania obiekty budowlane powinny być identyczne. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z naruszeniem europejskiego prawa w zakresie zamówień publicznych i koncesji. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-423/07 Komisja przeciwko Hiszpanii. W roku 1999 władze hiszpańskie opublikowały w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane polegającej na budowie i eksploatacji dróg dojazdowych do autostrady A6 pomiędzy miastami Avila i Segovia oraz na eksploatację i utrzymanie płatnego odcinka autostrady Ag (Villaba-Adanero) od 30 stycznia 2018 r. Procedura przetargowa obejmowała również budowę obwodnicy w Guadarrama i czwartego pasa bezpłatnego odcinka autostrady Madryt – Villaba.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx