Opis przedmiotu zamówienia

25

System zamówień publicznych został wprowadzony w 1994 roku jako reakcja ustawodawcy na zmieniający się ustrój społeczno-gospodarczy. Obecnie, zamówienia publiczne – jako stymulator rozwoju gospodarczego – odgrywają istotną rolę w gospodarkach narodowych zarówno Polski, jak i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Agnieszka Zaborowska