Rozeznanie rynku jako element analizy potrzeb i wymagań zamawiającego

146

Wprowadzenie, czyli jak spojrzeć na proponowane rozwiązanie legislacyjne?

Z perspektywy praktyki prawnej prawidłowa analiza i ocena zaproponowanej w projekcie konstrukcji „rozeznania rynku” wymaga uwzględnienia przynajmniej kilku aspektów. Pierwsze dwa dotyczą samej postaci normy prawnej zawartej w projektowanym przepisie …

Ewaryst Kowalczyk