Rozeznanie rynku jako element analizy potrzeb i wymagań zamawiającego

42

Wprowadzenie, czyli jak spojrzeć na proponowane rozwiązanie legislacyjne?

Z perspektywy praktyki prawnej prawidłowa analiza i ocena zaproponowanej w projekcie konstrukcji „rozeznania rynku” wymaga uwzględnienia przynajmniej kilku aspektów. Pierwsze dwa dotyczą samej postaci normy prawnej zawartej w projektowanym przepisie …

Ewaryst Kowalczyk

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.