przeglądanie Kategoria

Przygotowanie postępowania

Warunki zamówienia

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga opisania nie tylko tego co będzie nabywane, ale i określenia…