przeglądanie Kategoria

Przygotowanie postępowania

Warunki zamówienia

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga opisania nie tylko tego co będzie nabywane, ale i określenia…

Opis przedmiotu zamówienia

System zamówień publicznych został wprowadzony w 1994 roku jako reakcja ustawodawcy na zmieniający się ustrój…

Analiza potrzeb zamawiającego

Tytuł niniejszego tekstu posługuje się trzema pojęciami, z których tylko jedno posiada definicję ustawową. Pojęciem tym jest…