Organ bezstronny, niezawisły i powszechnie akceptowany

32

Z Małgorzatą Rakowską,

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

rozmawia

Piotr Zatyka

 

Co dla systemu zamówień publicznych oznaczało powołanie, dziesięć lat temu, Krajowej Izby Odwoławczej?

Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej było ostatnim etapem wejścia w życie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 r. Zmiana systemu rozpatrywania odwołań przez powołanie Krajowej Izby Odwoławczej jako stałego, zawodowego organu orzeczniczego, miała doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz usprawnienia i przyspieszenia rozpatrywania odwołań.

Co się zmieniło przez te dziesięć lat? Jak dzisiaj ocenia Pani systemową pozycję, rolę i znaczenie KIO?

W tym okresie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych były wielokrotnie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis