Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

33

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

 

 

Poleganie na zasobach innego podmiotu

 

Wyrok TrybunałuSprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 7 kwietnia 2016 r.  w sprawie C 324/14

 

 

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 lipca 2014 r., w postępowaniu:Partner Apelski DariuszprzeciwkoZarządowi Oczyszczania Miasta, przy…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu