http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

49

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Status drobnych zamówień transgranicznych

Glosa do wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-278/14

 

Powiązane artykuły

Anna Szymańska

           

Artykuł 23 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE nie ma zastosowania do przetargu, którego wartość nie sięga określonego w tej dyrektywie progu. W ramach przetargu publicznego nieobjętego zakresem tej dyrektywy, lecz mającego niewątpliwe znaczenie transgraniczne, podstawowe i ogólne zasady traktatu FUE, w szczególności zaś zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości należy

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx