http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013

43

 

Hotel Polonia Palace, Warszawa, 17. stycznia 2013r.

11H DYSKUSJI EKSPERTÓW| 4 BLOKI TEMATYCZNE| SESJE RÓWNOLEGŁE I PLENARNE| SPOTKANIA B2B

Kongres jest dorocznym spotkaniem regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów.

Patronat honorowy sprawuje m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Zadaniem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi, omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych, sporządzenie wniosków pokongresowych i przekazanie ich do organów regulacyjnych i prawotwórczych.

 

Wśród tematów m.in.:

 

Powiązane artykuły
  • ZP w procesie inwestycyjnym: modernizacja polityki UE  w zakresie zamówień publicznych,
  • ZP jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych,
  • Przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania zaistniałego kryzysu,
  • ZP w infrastrukturze energetycznej i IT,
  • Warunki kontraktowe FIDIC jako instrument wspomagający ZP w sektorze infrastruktury budowlanej,
  • Problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie ZP,
  • Konkurencja w ZP a konkurencyjność gospodarki,
  • Zamówienia publiczne de lege lata i de lege ferenda – przyszłość zamówień publicznych – nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej.

 

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Więcej informacji na www.inwestycyjny.allerhand.pl.

 

Instytut Allerhanda

Pion Organizacji Wydarzeń

+48 (12) 341 46 48

inwestycyjny@allerhand.pl   

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx