http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski rynek zamówień publicznych w pierwszym półroczu 2023 roku

65

Od początku bieżącego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 253.358 ogłoszeń.

 

Opublikowano między innymi:

 

  • 938 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi 24,84% opublikowanych ogłoszeń,
  • 843 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (0,73%),
  • 437 ogłoszeń o wyniku postępowania, w tym o udzielonych zamówieniach (28,10%),
  • 16 ogłoszeń o konkursie (0,01%),
  • 552 ogłoszenia o zmianie umowy (1,80%),
  • 720 ogłoszeń o wykonaniu umowy (27,52%),
  • 088 planów postępowań (3,98%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w 2022 roku jest większa o 10,99% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2022 (228.277 opublikowanych ogłoszeń).

W roku bieżącym liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu jest o około 0,47% mniejsza w stosunku do tego samego okresu roku 2022 (63.239 ogłoszeń). Stanowią one 24,84% wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

 

W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (40,04%), a następnie na dostawy (33,78%) i usługi (26,18%). Większość z 62.938 postępowań prowadzonych było w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) – 53.408 ogłoszeń (85,0%). Pozostałe stosowane tryby to: podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 9.402 ogłoszenia (14,96%), podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 11 ogłoszeń (0,02%) oraz partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 12 ogłoszeń (0,02%).

 

Od początku 2023 roku opublikowano 65.437 ogłoszeń o wyniku postępowania (o udzielonych zamówieniach). W analogicznym okresie roku 2022 opublikowano 65.048 takich ogłoszeń.

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w poprzednio obowiązującym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (70,97%), następnie zamówienia z wolnej ręki (22,58%), zapytania o cenę (5,38%), przetargu ograniczonego (1,08%). Negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego oraz licytacji elektronicznej nie zastosowano ani razu.

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w nowym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Szczegółowa struktura trybów przedstawia się następująco:

 

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w 2023 roku

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx