http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2022/2560

28

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny, ogłoszone w dniu 23 grudnia 2022 r., które weszło w życie w dniu 12 stycznia 2023 r., ma zastosowanie od dnia 12 lipca 2023 r., z wyjątkiem obowiązku uprzedniego zgłoszenia lub złożenia oświadczenia o zagranicznych wkładach finansowych w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia 2022/2560 oraz obowiązków z nim związanych (np. obowiązek informowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia o obowiązku zgłoszeniowym), które mają być stosowane od 12 października 2023 r. Rozporządzenie wykonawcze do tego rozporządzenia zostało przyjęte przez Komisję w dniu 10 lipca 2023 r.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx