http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prowadzenie postępowania przy wykorzystaniu Bazy Konkurencyjności

17

Korekty finansowe nakładane są w związku z naruszeniem Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia finansowanego z udziałem środków europejskich, ale ryzyko poniesienia skutków korekt finansowych występuje także w przypadku braku obowiązku stosowania przepisów tej ustawy.

W załączniku do dokumentu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pod nazwą „Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027” wprowadzono stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, stosowane w zamówieniach.

Dokument ten zastąpił wcześniejsze opracowanie na temat stawek korekt finansowych stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. Zawiera wykaz naruszeń przepisów Prawa zamówień publicznych wraz z przypisanymi do każdej nieprawidłowości stawkami korekt finansowych. Jednak nie ogranicza się wyłącznie do przypadków naruszenia prawa przy zastosowaniu procedur ustawowych. To zresztą jest widoczne w tytule omawianego dokumentu.

Okazuje się, że nieprzypadkowo odnosi się on do zamówień, bez doprecyzowania, iż chodzi o zamówienia publiczne, bowiem mogłoby to sugerować, że dotyczy wyłącznie zamówień udzielanych na podstawie Pzp. A tak nie jest. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ŹRÓDŁO OBOWIĄZKU STOSOWANIA BAZY KONKURENCYJNOŚCI
  • ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NA LATA 2021-2027
  • BAZA KONKURENCYJNOŚCI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx