http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polskie zamówienia na europejskim rynku w roku 2021

44

Od początku 2021 roku do końca maja w bazie TED opublikowano ogółem 95.294 ogłoszenia o przetargach (w analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano 86.410 ogłoszeń). Z tego 74.040 (77,70%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 21.254 (22,30%) przetargów ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

 

Polscy zamawiający opublikowali 6.141 (w roku 2020 – 9.567) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 6,44% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), opublikowano 1 ogłoszenie dotyczące koncesji na roboty budowlane, a 63 ogłoszenia dotyczyły zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 28,89% (w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 42,45%).


„Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2020 – 2021)” załączonego materiału (Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2021)

 

Większość postępowań „ogłoszeniowych” wszczynanych było w trybie przetargu nieograniczonego – 98,26%. Pozostałe stosowane procedury: przetarg ograniczony – 1,25%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,11%, dialog konkurencyjny – 0,16%, partnerstwo innowacyjne – 0,05%, konkurs – 0,16%.

 

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 57,52%. Usługi stanowiły – 35,82%, a roboty budowlane – 6,66% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 8.283 (w roku 2020 – 7.893) ogłoszenia dotyczące dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowań oraz 573 (w roku 2020 – 583) ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach. Opublikowano także 252 ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante (w roku 2020 – 362).

 

Od początku 2020 roku polscy zamawiający opublikowali 12.359 (w roku 2020 – 11.472) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Nie opublikowano ani jednego ogłoszenia dotyczącego udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
„Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2020 – 2021)” załączonego materiału (Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2021)

 

Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 89,16%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 8,56%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,25%, przetarg ograniczony – 1,46%, dialog konkurencyjny – 0,19%, partnerstwo innowacyjne – 0,02%, wyniki konkursu – 0,36%.

 

W 369 przypadkach (2,98% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym, natomiast w tym czasie polscy przedsiębiorcy uzyskali 30 kontraktów na realizacje zamówień publicznych na rynkach zagranicznych.

 

W Biuletynie Zamówień Publicznych od początku roku 2021 w opublikowano ogółem 103.473 ogłoszenia, w tym: 29.059 ogłoszeń o zamówieniu (28,08% opublikowanych ogłoszeń) oraz 43.077 ogłoszeń o wyniku postępowania, w tym o udzielonych zamówieniach (41,63% opublikowanych ogłoszeń). W analogicznym okresie roku ubiegłego w BZP opublikowano ogółem 94.779 ogłoszeń, w tym 37.103 ogłoszeń o zamówieniu oraz 37.428 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.

 

 

Opr. na podst.

Informacji UZP

www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx