http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KIO

23

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w dniu 22 lutego 2023 r. Minister Rozwoju i Technologii ogłosił postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej . Liczba osób, które zostaną powołane w skład KIO w wyniku tego postępowania kwalifikacyjnego wynosi 5. Zgłoszenia na członka Krajowej Izby Odwoławczej należało składać do dnia 24 marca 2023 r. Zgłoszenie uznane zostanie za złożone w terminie, jeżeli wpłynie na nie później niż w dniu, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx