Prawna ochrona aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

33

Prawna ochrona

aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

Część szósta

Marek Ryszkowski

 

            Poniżej przedstawiono roboczy „Kwestionariusz do oceny stanu ochrony aktywów informacyjnych firmy oraz do określenia kierunków doskonalenia tego stanu”. Może on stanowić narzędzie dla zespołu, przygotowującego uruchomienie w firmie systemu ochrony informacji, stanowiących

Zapraszamy do prenumeraty magazynu