Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Procedura odwrócona

50

Temat numeru: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Procedura odwrócona

 

W wyniku najnowszych zmian Prawa zamówień publicznych
instytucje zamawiające, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – ale tylko i wyłącznie w trybie przetargu nieograniczonego – będę uprawnione do stosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w dodanym przepisie art. 24aa ust. 1 Pzp.

Radosław Pruszowski

Powiązane artykuły

 

            Genezy „procedury odwróconej” w zamówieniach publicznych należy upatrywać w art. 56 ust. 2 dyrektywy klasycznej.

            Stanowi on, iż: „w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu