http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Rażąco niska cena

94

Temat numeru: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

Rażąco niska cena

Uchwalona w dniu 22 czerwca 2016 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w obszarze przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedne spośród nich dotyczą często występującego problem rażąco niskiej ceny.

 

Powiązane artykuły

Władysław Iwaniec

„Rażąco niskie oferty”

– regulacje unijne

            Nowa dyrektywa klasyczna 2014/24/UE reguluje tę kwestię w art. 69. Przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek wymagania od wykonawców „wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx