Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Ulga i niedosyt

39

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

Ulga i niedosyt

 

Z Markiem Kowalskim,

przewodniczącym Doraźnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych

Powiązane artykuły

Rady Dialogu Społecznego

rozmawia Piotr Zatyka

 

Był Pan aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego, zarówno na ścieżce rządowej, jak i w parlamencie. Jak Pan ocenia przebieg tego procesu?

Rzeczywiście, byłem aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego. Byłem też gorącym zwolennikiem implementacji tylko niezbędnych zapisów dyrektywy unijnej w drodze nowelizacji Prawa zamówień publicznych, a nie jak proponował pierwotnie rząd, pełnej implementacji dyrektywy. Oceniając przebieg samego procesu legislacyjnego muszę zaznaczyć, że ostateczna decyzja…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu