Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

83

Temat numeru: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych wykonawców (art. 23 ust. 3). Jedyny dodatkowy wymóg dotyczy ustanowienia przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (art. 23 ust. 2).

Powiązane artykuły

Marzena Jaworska

Julia Jarnicka

Dotychczasowe regulacje

i praktyka ich stosowania

            Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, z zasady „odpowiedniego stosowania przepisów ustawy dotyczących wykonawcy” do wykonawców…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu