http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Próbka systemu informatycznego

198
Próbka systemu informatycznego może być jednym ze wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  dokumentów przedmiotowych, który może służyć ocenie, czy oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Może także służyć ocenie zgodności oferty z SIWZ, jak ocenie oferty według przyjętych kryteriów oceny ofert w zakresie funkcjonalności, jakie próbka zawiera.
 
Możliwość uzupełniania próbki
 
W zależności od tego, w jakim charakterze żądana jest próbka systemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może ona podlegać uzupełnieniu lub nie. O ile bowiem w przypadku uzupełniania dokumentów przedmiotowych nie budzi wątpliwości możliwość uzupełnienia np. zaświadczeń w zakresie kontroli jakości czy zgodności działań wykonawcy z normami, o tyle uzupełnianie innych dokumentów przedmiotowych, takich jak próbki, opisy, fotografie czy opisy środków i urządzeń stosowanych przez wykonawcę może spowodować zmiany w treści oferty wykonawcy, które są niedopuszczalne.
Bardzo dobrym tego przykładem są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dedykowane systemy komputerowe, w których jednym z dokumentów przedmiotowych żądanych od wykonawców są próbki, najczęściej demo z jakąś częścią przyszłego systemu, zawierające funkcjonalności, konieczne do wykazania zgodności z SIWZ.
Powiązane artykuły
 
Gdyby podczas oceny ofert okazało się, że przedstawiona próbka nie spełnia określonych wymogów postawionych przez zamawiającego, które dodatkowo podlegają ocenie, nie ma możliwości jej uzupełnienia, gdyż byłoby to w istocie uzupełnienie treści…
 
Justyna Olszewska-Stompel
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx