http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problem artykułu 117

54

Z uwagą przeczytałem postulaty legislacyjne przygotowane przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. To ważny głos w debacie o pożądanym kształcie regulacji prawnych z dziedziny zamówień publicznych. Cieszy fakt, że Redakcja DORADCY postanowiła upowszechnić ten dokument na swoich łamach z zamiarem, jak rozumiem, otwarcia dyskusji, która może przyczynić się do udoskonalenia ustawy z 2019 r. Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji.

Korzystając z wakacyjnej przerwy od dydaktyki pracuję m.in. nad tekstem o niesamodzielnym wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a więc sytuacjach, w których wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich lub łączy swoje zdolności z innymi wykonawcami tworząc tzw. konsorcjum. Z tego powodu szczególnie zainteresował mnie postulat SPZP dotyczący art. 117 i na nim chciałbym się skupić.

 

CZY PRZEPIS UCHYLIĆ?

Stowarzyszenie proponuje uchylenie art. 117 ust. 3 i 4. Przypomnijmy, że art. 117 ust. 3 przewiduje, mówiąc w dużym uproszczeniu, że konsorcjum może powoływać się na wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie tego z konsorcjantów, który wykona roboty budowlane lub usługi, do których zdolności te są wymagane. Z kolei zgodnie z art. 117 ust. 4 konsorcjum polegające na zdolnościach swoich członków musi dołączyć do oferty (albo wniosku) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni konsorcjanci. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PROPORCJONALNOŚĆ WARUNKU
  • EFEKTYWNA REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  • SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • WNIOSKI KOŃCOWE

 

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx