PROBLEM ŚMIECI

21

Problem śmieci narasta. W 2018 r. w Polsce odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 12 485,4 tys. ton. Wzrosła również (do 325 kg) średnia ilość zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca. Stopniowo jednak poprawia się poziom segregacji odpadów, ale też przybywa śmieci, które trafiają do spalania – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.”. W 2018 r. w Polsce zostało wytworzonych 12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło wzrost o 4,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, przy czym w miastach było to 382 kg, a na obszarach wiejskich – 239 kg. Najwięcej opadów komunalnych wytworzonych przypadało na 1 mieszkańca województw: dolnośląskiego (394 kg) i zachodniopomorskiego (377 kg), śląskiego (367 kg) oraz lubuskiego (361 kg), najmniej zaś – świętokrzyskiego (201 kg), lubelskiego (222 kg), podkarpackiego (234 kg) i podlaskiego (253 kg). Większość odpadów komunalnych (10 445,8 tys. ton) zostało wytworzonych przez gospodarstwa domowe (83,7 proc. ilości odpadów wytworzonych ogółem). Ilość ta wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozostała część odpadów komunalnych wyniosła 2 039,6 tys. ton i stanowiła 16,3 proc. ogólnej masy wytworzonych w 2018 r. odpadów komunalnych.

 

źródło: Portalsamorzadowy.pl