przeglądanie Kategoria

11. Listopad

ORZECZNICTWO

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Znaczące…

Zmiany dotyczące umów

Część druga Współwykonawstwo w zamówieniu publicznym           Tak jak dotychczas współwykonawstwo unormowano –…

Zamówienia sektorowe

Obok wielu innych zmian nowe Prawo zamówień publicznych zmienia również przepisy dotyczące zamówień sektorowych. Nie są to zmiany…

Wykluczenie z postępowania

W ubiegłym roku wzięliśmy udział w postępowaniu na świadczenie usług. Na skutek omyłki, w jednym z dokumentów, wskazaliśmy…

Pięć minusów

Skoro w poprzednim numerze było o pięciu najważniejszych, moim zdaniem, zaletach nowej ustawy, czas na wady i braki. Oto pięć…

Koszty procedur odwoławczych

Kiedy zamierzamy złożyć odwołanie, pojawia się problem związanych z tym kosztów. Wbrew pozorom nie jest to łatwa sprawa, a do tego…

KONFERENCJE UZP

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w konferencjach na temat nowo uchwalonej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo…

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Ustawa, dzięki której powstanie Rejestr Danych Kontaktowych obywateli i poprawi się jakość rejestrów państwowych czeka na podpis…

PROBLEM ŚMIECI

Problem śmieci narasta. W 2018 r. w Polsce odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 12 485,4 tys. ton.…

WALKA ZE SMOGIEM

Za rok, dwa poziom smogu będzie wyraźnie niższy - zapowiada Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i…

POWOŁANIE WICEPREZESÓW  UZP

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz z dniem 1 listopada 2019 r. powołała nowych wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych. Zostali…

NOWE PROGI

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 279 z dnia 31 października 2019 r. opublikowane zostały trzy rozporządzenia delegowane…

EXPOSE PREMIERA

Inwestycje w oświatę, w tym podwyżki dla nauczycieli i modernizacja szkół, rozwój budżetów obywatelskich, odmiejscowienie usług…