http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia sektorowe

114

Obok wielu innych zmian nowe Prawo zamówień publicznych[1] zmienia również przepisy dotyczące zamówień sektorowych. Nie są to zmiany rewolucyjne – mają głównie, choć nie jedynie, charakter porządkowo-redakcyjny i dostosowawczy do języka dyrektyw unijnych, przede wszystkim dyrektywy sektorowej 2014/25/UE[2].

 

Zamówienia sektorowe mają znaczący udział w rynku zamówień publicznych. Jak wskazują analizy UZP, od lat średnia wartość przetargów sektorowych wyraźnie przewyższa średnią wartość wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych w Polsce.

 

Aldona Kowalczyk

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U.2019.2019 z dnia 24 października 2019 r.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx