ORZECZNICTWO

43

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Znaczące niedociągnięcia w realizacji umowy przez wykonawcę

jako przyczyna wykluczenia w kolejnym przetargu

 

 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-267/18

Tomasz Krzyżanowski