http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Problemy antykorupcji

56

W dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”. Obrady miały na celu omówienie i przedyskutowanie problematyki minimalizowania zagrożenia korupcją w obszarach aktywności instytucji wydatkujących środki publiczne. Tematy wygłoszonych referatów to: „Ryzyka korupcyjne w zamówieniach publicznych”, „Relacje pomiędzy zamawiającym a oferentem – ryzyko zawiązania lub umożliwienia zmowy przetargowej”, „Analizy postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem oceny efektywności działania aktów prawnych, będących w kompetencji Prezesa UZP, pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia korupcji”,  „Dopuszczalna prawem uznaniowość zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zagrożenie korupcją” oraz „Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych”. Materiały z konferencji dostępne są na portalu UZP.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx