http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Procedury udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

138

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w dziedzinie obronności można udzielić w jednej z następujących procedur:

  • procedurze ograniczonej,
  • negocjacjach z uprzednim ogłoszeniem,
  • dialogu konkurencyjnym,
  • negocjacjach bez uprzedniego ogłoszenia.

Pierwsze dwie procedury stanowią podstawowe tryby udzielania zamówień w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa, pozostałe są możliwe do zastosowania wyłącznie w okolicznościach przewidzianych w dyrektywie.

Procedury udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zostały określone w art. 25 – 28 dyrektywy. Co do zasady odzwierciedlają one procedury zawarte w dyrektywie klasycznej, z tą jednak różnicą, że nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w procedurze otwartej, co wynika wprost z treści art. 25 dyrektywy. Wyłączenie procedury otwartej jest zrozumiałe, przewiduje ona bowiem jako zasadę publikację wszystkich dokumentów zamówienia lub doręczenie takich dokumentów wszystkim zainteresowanym wykonawcom. W procedurze tej nie ma możliwości przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji wykonawców.

 

Poza tym w artykule:

  • ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
  • SZCZEGÓLNY PRZYPADEK PODWYKONAWSTWA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx