http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT ZMIAN SYSTEMU FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

41

W odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie przyznania samorządom udziału w podatku ryczałtowym PIT i udziału w podatku VAT Wiceminister Finansów Hanna Majszczyk potwierdziła, że resort prowadzi prace nad zmianą systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zaznaczyła jednocześnie, że zbudowanie nowego systemu dochodów jest skomplikowanym zadaniem, na które wpływa wiele czynników, m.in. bardzo duże zróżnicowanie samorządów, zarówno pod względem terytorialnym, jak i rozwoju gospodarczego i społecznego. „Analizowane są zatem różne kierunki zmian obecnego systemu, w tym również niektóre ze wskazanych w interpelacji” – podkreśliła. Zapowiedziała przy tym, że ministerstwo będzie rozmawiać o zmianach z przedstawicielami organizacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w poniedziałek 5 lutego dyskutowano o ustawie budżetowej na 2024 r. i najważniejszych kwestiach związanych z przyszłym kształtem finansów publicznych. „Przedwczesne byłoby zatem na tym etapie przesądzenie, czy rozwiązania dotyczące m.in. wzmocnienia potencjału dochodowego JST będą związane z udziałami we wpływach ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też będą oparte na innych źródłach dochodów. Brane są pod uwagę różne warianty” – wyjaśniła. Wiceszefowa MF zapowiedziała, że kwestie te będą rozstrzygane w najbliższych tygodniach, przy uwzględnieniu m.in. samej konstrukcji podatków, a tym samym możliwości partycypacji JST w dochodach z tego podatku.
Kwestia uwzględnienia PIT ryczałtowego do podstawy obliczania udziału przypadającego jednostkom samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych to jeden z najważniejszych postulatów zgłaszanych od wielu miesięcy przez ZMP i UMP. Obecnie PIT ryczałtowy stanowi w 100 proc. dochód budżetu państwa, a zmiany podatkowe wprowadzone w ostatnich latach przez rząd spowodowały, że część podatników, którzy rozliczali swój PIT na zasadach ogólnych, przeszło na rozliczanie PIT w formie ryczałtowej. W efekcie tej migracji podatkowej wpływy budżetu centralnego wzrosły kosztem dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx