http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT ZMIANY KARTY NAUCZYCIELA

40

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Likwidacja tych godzin jest jednym z najważniejszych rozwiązań, Na podstawie obowiązujących przepisów każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej – jedną godzinę. Po zmianach nauczyciele mogliby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły. Jednocześnie w związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, przewidziano odejście od rejestrowania ich wymiaru. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych.
Zaproponowano również przepisy, które ułatwią planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom, którym minister edukacji narodowej przyzna tytuł honorowego profesora oświaty. Tytuł ten jest nadawany nauczycielom, którzy w trakcie wieloletniej pracy pedagogicznej, wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami pedagogicznymi. Można do niego zgłaszać nauczycieli, którzy mają 20-letni staż pracy w zawodzie, w tym co najmniej 10-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego.

Powiązane artykuły

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx