http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROTEST ŚMIECIARZY

48

PROTEST ŚMIECIARZY

 

Powiązane artykuły

W dniu 10 maja w Warszawie odbył się protest właścicieli i pracowników firm zajmujących się odpadami komunalnymi przeciwko zmianom w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zdaniem protestujących mogą one doprowadzić do likwidacji dziesiątek małych i średnich firm prywatnych oraz zastąpienia ich przez firmy gminne, mające monopol na usługi śmieciarskie. Protest rozpoczął się pod Pałacem Prezydenckim, później manifestanci skierowali się pod budynek Ministerstwa Rozwoju, a następnie pod Sejm. Do pochodu, w którym uczestniczyło około 1.500 osób włączono też pojazdy służące do wywozu odpadów. Według danych Ministerstwa Środowiska w 69 % gmin odpady komunalne po przetargu odbierają firmy prywatne, zaś tylko w 14 % samodzielnie robi to spółka gminna. Ministerstwo przekonuje też, że więcej surowców wtórnych odzyskały spółki gminne lub konsorcja podmiotu prywatnego z taką spółką. Reprezentująca samorządy Krajowa Izba Gospodarki Odpadami potwierdza, że jej członkowie nie mają zamiaru rezygnować ze współpracy z firmami prywatnymi przy wywozie odpadów. Zdaniem Izby bezprzetargowy wybór firm zajmujących się przetwarzaniem śmieci ułatwi kontrolę nad jakością tej pracy. Związek Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami przekonuje natomiast, iż wprowadzenie do Pzp zamówień in-house przełoży się na wzrost opłat za odpady – o 40 % w ciągu 2 – 3 lat.

źródło: www.polskatimes.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx